Sách đồ án bê tông cốt thép 1 – sàn sườn btct toàn khối

Sách đồ án bê tông cốt thép 1 – sàn sườn btct toàn khối

Gửi tới các bạn sinh viên Sách đồ án bê tông cốt thép 1 – Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống – Nhà xuất bản Xây dựng Hà nội.

Tài liệu được dùng cho sinh viên các ngành xây dựng, để học tập, làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Nó cũng được dùng cho kỹ sư trong việc thiết kế và thi công kết cấu sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối. Làm tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy và những người quan tâm đến môn học kết cấu bê tông cốt thép này,

Tải tài liệu