Sổ tay Lựa chọn và Tra cứu Thiết bị điện từ 0.4 đến 500 kV

Lựa chọn thiết bị điện là việc làm thường nhật và rất quan trọng của kỹ sư điện trong quá trình qui hoạch, thiết kế, cải tạo hệ thống điện.

Cuốn sách này nhằm hướng dẫn người đọc lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện, chỉ ra các công thức tối giản, phân tích kỹ ý nghĩa và cách lấy giá trị các hệ số, các đại lượng.

Tải tài liệu