Tài liệu bài giảng Giải tích 1 – Bách khoa Hà Nội

Tài liệu bài giảng Giải tích 1 – trường Đại học Bách khoa

Tài liệu gồm nội dung lý thuyết và bài tập phục vụ cho việc giảng dạy học phần Giải tích I tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tác giả biên soạn tập tài liệu này trước hết với mục đích sử dụng làm giáo án giảng dạy, đồng thời cũng hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào các giảng viên trẻ trong việc chuẩn bị bài giảng lên lớp.

Tải tài liệu