Tổng hợp đề thi cuối kỳ Vật Lý 2 (Vật Lý đại cương)

Đề thi cuối kỳ Vật Lý 2 sưu tầm tổng hợp từ đề thi các năm

Đề thi được tổng hợp từ đề thi các năm trước, dành cho các bạn sinh viên Đại học Bách khoa, Sư phạm,… – Đại học Đà Nẵng. Các sinh viên trường khác cũng có thể tham khảo, trao dồi thêm kiến thức.

Tải tài liệu