Truyền Động Điện- ĐH Bách khoa Hà Nội

Truyền động điện có nhiệm vụ thực hiện các công đoạn cuối cùng của một công nghệ sản xuất. Đặc biệt trong dây chuyền sản xuất tự động hiện đại, truyền động điện đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy các hệ truyền động điện luôn luôn được quan tâm nghiên cứu nâng cao chất lượng để đáp ứng các yêu cầu công nghệ mới với mức độ tự động hóa cao hơn.

Ngày nay, do ứng dụng tiến bộ kỹ thuật điện tử tin học, các hệ truyền động được phát triển và có sự thay đổi đáng kể. Đặc biệt do công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử công suất ngày càng hoàn thiện, nên các bộ biến đổi điện tử công suất trong hệ truyền động điện không những đáp ứng được tác động nhanh, độ chính xác cao mà còn góp phần làm giảm kích thước và hạ giá thành của hệ.

Do yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, ngày càng cuất hiện nhiều dây chuyền sản xuất mới có mức độ tự động hóa cáo với những hệ truyền động điện hiện đại. Để kịp thời tiếp thu các tiến bộ kỹ thuât, Bộ môn Tự động hóa XNCN đại học bách khoa Hà Nội,  cho biên soạn giáo trình Truyền Động Điện

Tải tài liệu