Tự động hóa quá trình và công nghệ sản xuất

Tự động hóa trong quá trình sản xuất cho phép thực hiện các quá trình công nghệ không có sự tham gia của con người. Ở giai ddoạn đầu tự động hóa chỉ mới thực hiện đối với từng nguyên công riêng biệt.

Về sau tự đông hóa được thực hiện đối với nhiều nguyên công (kể cả các nguyên công chính và nguyên công phụ)

Tải tài liệu