Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành về Vật liệu Xây dựng

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về vật liệu xây dựng

 • Aluminium: Nhôm
 • Asbestos sheeting: Tấm amian
 • Backhoe /bæk.həʊ/ – Máy xúc
 • Bag of cement /si’ment/: Bao xi măng
 • Barbende: Máy uốn sắt
 • Bitumen: Giấy dầu
 • Brick /brik/: Gạch
 • Bulldozer /ˈbʊldəʊ.zər/ – Máy ủi
 • Cement /sɪˈment/ – Xi măng
 • Cement mixer /ˈsen.tər ˈmɪk.sər/ – Máy trộn xi măng
 • Ceramic: Gốm
 • Cherry picker /ˈtʃer.i ˈpɪk.ər/ – Thùng nâng
 • Chisel: Cái đục
 • Concrete beam: Dầm bê tông
 • Concrete breaker: Máy đục bê tông
 • Cone /kəʊn/ – Vật hình nón
 • Copper: Đồng
 • Crane: Cẩu
 • Drill: Cái khoan
 • Float, wood float: Cái bàn chà, bàn chà gỗ
 • Glass: Kính
 • Hammer: Cái búa
 • Jackhammer /ˈdʒæk hæm.ər/ – Búa khoan
 • Ladder /ˈlæd.ər/: Thang
 • Loader: Xe xúc
 • Mason’s straight rule: Thước dài thợ hồ
 • Pickax /ˈpɪk.æks/ – Cuốc chim
 • Roll of glass wool: Cuộn bông thủy tinh
 • Rubber: Cao su
 • Scaffolding /ˈskæf.əl.dɪŋ/: Giàn
 • Shingle /ˈʃɪŋ.gļ/: Ván lợp
 • Shovel /ˈʃʌv.əl/ – Cái xẻng
 • Spirit level: Thước vinô thợ hồ
 • Steel: Thép
 • Stone: Đá
 • Trowel, steel trowel: Cái bay (cái bay thép )
 • Wheelbarrow /ˈwiːlbær.əʊ/ – Xe cút kít
 • Wood: Gỗ

Một số ví dụ về các từ vựng tiếng Anh vật liệu xây dựng

 • A man can easily lift a large roll of glass wool.
 • Glass wool is light but concrete is heavy.
 • Rubber is flexible but concrete is rigid.
 • Wood can burn but concrete cannot burn.
 • Stone is permeable.
 • Water vapour can pass through stone but not through bitumen.
 • Glass is transparent but wood is opaque.
 • Stainless steel is corrosion resistant.
 • Heat can be easily transferred through copper.
 • The ceramic tiles on the floor cannot be scratched easily by people walking on them.
 • The T-shaped aluminium section can resist chemical action.
 • Asbestos sheeting can be used to fireproof doors.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*