Góc sinh viên

Bài tập ngữ pháp tiếng anh có đáp án

300 câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án GRAMMAR The mausoleum is …………….. by Thien Thu mountain, two towering columns and a vast expanse of water. feed b. feeding                              c. fed                                      d. feeds Put plants …………… a window so that they will get enough light. near to b. near of                               […]

554

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

300 câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

 1. GRAMMAR
 2. The mausoleum is …………….. by Thien Thu mountain, two towering columns and a vast expanse of water.
 3. feed b. feeding                              c. fed                                      d. feeds
 4. Put plants …………… a window so that they will get enough light.
 5. near to b. near of                               c. next to                                d. nearly
 6. Employers often require that candidates have not only a degree ………….
 7. but two years experience b. also two years experience
 8. but also two-year experience d. but more two years experience
 9. Richard Nixon had been a lawyer and …………… before he entered politics.
 10. served in the Navy as an officer b. an officer in the Navy
 11. the Navy had him as an officer d. did service in the Navy as an officer

Bài viết liên quan

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 237

Tuabin nước – Võ Sĩ Huỳnh

 • Dung lượng: 26.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 299

Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Cơ Khí tập 1

 • Dung lượng: 93.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 496

Tính toán Máy trục – Huỳnh Văn Hoàng

 • Dung lượng: 19.86 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 253