Công Nghệ Sinh Học Môi Trường Tập 2 – Xử Lý Chất Thải Hữu Cơ

Cùng với sự phát triển của loài người, các chất thải rắn ( hữu cơ, vô cơ và các chất thải độc hại ) ngày càng nhiều.

See also  Diễn tập phòng chống tấn công cổng/trang thông tin điện tử | Thông Tin coổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Thành phần và số lượng các chất thải rắn phụ thuộc vào 2 yếu tố cơ bản:

  • Sự gia tăng dân số
  • Sự phát triển mạnh của các ngành kinh tế.
See also  FBNC - Mã ngành, nghề kinh doanh: Không nên bỏ | Thông Tin mã ngành nghề kinh doanh Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment