Góc sinh viên

Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004)

Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ nước sạch và môi trường thuộc ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là một tổ chức khoa học, công nghệ có chức năng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ khoa học và công nghệ, cán […]

198

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ nước sạch và môi trường thuộc ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là một tổ chức khoa học, công nghệ có chức năng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật theo các chương trình của ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong lĩnh vực phòng chống ô nhiễm công nghiệp.

Bài viết liên quan

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 237

Tuabin nước – Võ Sĩ Huỳnh

 • Dung lượng: 26.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 299

Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Cơ Khí tập 1

 • Dung lượng: 93.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 496

Tính toán Máy trục – Huỳnh Văn Hoàng

 • Dung lượng: 19.86 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 253