Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn (NXB Xây Dựng 2012)

Phần lớn các quá trình chuyển hóa nguyên vật liệu và năng lượngđược thực hiện trong khâu sản xuất. Như vậy là phần nhiều nhu cầu về môi trường ở góc độ định tính và định lượng liên quan đến tất cả các thể loại của phế liệu sản xuất trong đó kể cả vấn đề phát khí thải, gây bụi, gây tiếng ồn và tia xạ nằm ở kinh tế sản xuất….

See also  Phương pháp giải các dạng bài tập tính công và công suất. | Thông Tin bài tập công và công suất Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment