Góc sinh viên

Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn (NXB Xây Dựng 2012)

Phần lớn các quá trình chuyển hóa nguyên vật liệu và năng lượngđược thực hiện trong khâu sản xuất. Như vậy là phần nhiều nhu cầu về môi trường ở góc độ định tính và định lượng liên quan đến tất cả các thể loại của phế liệu sản xuất trong đó kể cả vấn […]

629

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Phần lớn các quá trình chuyển hóa nguyên vật liệu và năng lượngđược thực hiện trong khâu sản xuất. Như vậy là phần nhiều nhu cầu về môi trường ở góc độ định tính và định lượng liên quan đến tất cả các thể loại của phế liệu sản xuất trong đó kể cả vấn đề phát khí thải, gây bụi, gây tiếng ồn và tia xạ nằm ở kinh tế sản xuất….

Bài viết liên quan

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 675

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 139

Tuabin nước – Võ Sĩ Huỳnh

 • Dung lượng: 26.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 247

Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Cơ Khí tập 1

 • Dung lượng: 93.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 477

Tính toán Máy trục – Huỳnh Văn Hoàng

 • Dung lượng: 19.86 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 238