Giáo trình cơ học lý thuyết (NXB Đại Học Quốc Gia)

PHẦN 1

Tĩnh Học Vật Rắn

Tĩnh học là phần đầu của cơ học lý thuyết khảo sát sự cân bằng của vật thể chịu tác dụng của lực.

See also  Bài 3: Mỗi ngày luyện 1 câu tiếng anh - LESSON 3: CORONAVIRUS | VŨ THÙY LINH | Thông Tin mỗi ngày học một câu tiếng anh Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật | Thông Tin thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Hai vấn đề chính được giải quyết trong tĩnh học là thu gọn hệ lực và điều kiện cân bằng của hệ lực.

See also  Nhìn lại một năm chuyển đổi số của Việt Nam | Thông Tin cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment