Giáo trình kinh tế chất thải – Gs.Ts Nguyễn Đình Hương

Một trong những mục tiêu thiên niên kỷ được các nước nhất trí, thông qua tại hội nghị thượng đỉnh liên hợp quốc tháng 9/2000 là đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường. Để có thể bảo vệ được môi trường, tất cả các nước trên thế giới đều quan tâm tới việc nghiên cứu và giải quyết vấn đề chất thải.

See also  Đề kiểm tra giữa kì 1 môn vật lí 11 - vật lí 11 | Thông Tin đề kiểm tra lý 11 chương 1 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment