Giáo trình kinh tế chất thải – Gs.Ts Nguyễn Đình Hương

Một trong những mục tiêu thiên niên kỷ được các nước nhất trí, thông qua tại hội nghị thượng đỉnh liên hợp quốc tháng 9/2000 là đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường. Để có thể bảo vệ được môi trường, tất cả các nước trên thế giới đều quan tâm tới việc nghiên cứu và giải quyết vấn đề chất thải.

See also  Mẹo học tiếng Anh như không học | Thông Tin app học tiếng anh Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment