Giáo trình Lý thuyết chuyên môn tiện

Định nghĩa nghề tiện: Tiện là phương pháp gia công cắt gọt kim loại có phoi, trong đó vât gia công được quay tròn, tạo ra vận tốc cắt dao chuyển động tịnh tiến nhằm hớt đi một lóp kim loại để tạo ra hình dáng và kích thước theo yêu cầu….

See also  Đường thẳng song song với mặt phẳng (Tiết 1) – Môn Toán 11 – Thầy Nguyễn Công Chính | Thông Tin bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment