Giáo trình xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải có thể chia thành 2 loại: Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt.

Nước thải sinh hoạt là nước sau khi được dùng cho các nhu cầu sống và sinh hoạt của con người thải ra.
Nước thải công nghiệp do các xí nghiệp có sử dụng nước trong các  quy trình sản xuất khác nhau thải ra, nước thải công nghiệp  thường được xử lý ngay trong phạm vi nhà máy để sử dụng lại nước hoặc thải ra các nguồn tiếp nhận.

See also  [TOÁN 6] _GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 | Thông Tin đề kiểm tra 1 tiết toán 6 lần 2 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment