Góc sinh viên

Kiểm soát ô nhiễm không khí (NXB Đại Học Quốc Gia)

LỜI NÓI ĐẦU Ô nhiễm không khí là một vấn đề môi trƣờng nóng bỏng tại hầu hết các đô thị trên thế giới hiện nay. Việt nam là một nƣớc đang phát triển với tốc độ “nóng”, vì vậy các vấn đề môi trƣờng, trong đó có môi trƣờng không khí đang trở nên […]

12

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU
Ô nhiễm không khí là một vấn đề môi trƣờng nóng bỏng tại hầu hết các đô thị trên
thế giới hiện nay. Việt nam là một nƣớc đang phát triển với tốc độ “nóng”, vì vậy các vấn
đề môi trƣờng, trong đó có môi trƣờng không khí đang trở nên bức xúc. Khí thải từ các
hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, thƣơng mại, dịch vụ và sinh hoạt của con
ngƣời đã xuất hiện hoặc gia tăng nồng độ các chất độc hại có trong môi trƣờng không khí
làm ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời, động, thực vật, góp phần làm hƣ hại tài sản trên
bình diện toàn cầu, khí thải từ các hoạt động nói trên còn gây nên những vấn đề lớn trên
bình diện toàn cầu nhƣ mƣa axit, sự suy giảm tầng ôzôn, sự nóng lên của trái đất… Vì vậy
việc kiểm soát ô nhiễm không khí là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Bài viết liên quan

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 238

Tuabin nước – Võ Sĩ Huỳnh

 • Dung lượng: 26.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 299

Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Cơ Khí tập 1

 • Dung lượng: 93.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 496

Tính toán Máy trục – Huỳnh Văn Hoàng

 • Dung lượng: 19.86 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 253