Kỹ Thuật Phay Thực Hành (NXB Thanh Niên)

Máy phay đứng là một phát triển tương đối mới so với máy phay nằm ngang. Các máy phay đứng đầu tiên xuất hiện vào thập niên 1860. Máy phay đứng là một sự phát triển có quan hệ gần gũi nhiều hownvowis máy khoan ép so với máy phay trục chính nằm ngang………..

See also  Giáo trình Lý thuyết cơ sở dữ liệu Sinhvienudn

Leave a Comment