Kỹ thuật Thủy Khí – Thủy Khí Động Lực ứng dụng

Đối tượng nghiên cứu  của môn học là chất lỏng. Chất lỏng ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là chất lỏng ở thể nước và chất lỏng ở thể khí….

See also  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2020-2021-ĐỀ 02-P1 | Thông Tin de thi toan 9 giua hoc ki 1 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment