Kỹ thuật Thủy Khí – Thủy Khí Động Lực ứng dụng

Đối tượng nghiên cứu  của môn học là chất lỏng. Chất lỏng ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là chất lỏng ở thể nước và chất lỏng ở thể khí….

See also  Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Vật Lý - 2020 - Thầy Vũ Ngọc Anh | Thông Tin đề minh họa lý 2020 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment