Kỹ thuật

3420 từ vựng tiếng anh TOEIC

A.O.B. abbr. used at the end of the list of subjects to be discussed at a meeting or conference AOL abbr. American corporation headquartered in Virginia, owner and operator of on line and interactive computer services Forms: any other business Forms: America Online 3.ASAP4.a.m. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ASAP abbr. quickly; immediately; swiftly; speedily; fast a.m. abbr. morning; […]

645

Tải xuống 3420 từ vựng tiếng anh TOEIC

 • Dung lượng: 0
 • Số trang:
 • Lượt xem: 645

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

A.O.B.
abbr. used at the end of the list of subjects to be
discussed at a meeting or conference
AOL
abbr. American corporation headquartered in Virginia,
owner and operator of on line and interactive computer
services
Forms: any other business Forms: America Online
3.ASAP4.a.m. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ASAP
abbr. quickly; immediately; swiftly; speedily; fast
a.m.
abbr. morning; time before noon; hours between midnight
and noon
Forms: as soon as possible (asap, a.s.a.p., A.S.A.P.) Forms: ante meridiem (am, A.M, AM)
5.abbreviation6.abide ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
abbreviation
n. shortened form of a word or word combination
abide
v. to comply; to obey; to conform; to stay; to tolerate
Forms: plural: abbreviations Forms: abided; abided; abiding

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

 • Dung lượng: 1.14 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 337

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 683

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 152