Bài giảng Công nghệ đóng mới Tàu Thủy

1.2.3 Phân loại theo phương pháp tổ chức sản xuất :
Nhà máy đóng tàu tổng hợp : Thực hiện việc thi công lắp ráp phần vỏ tàu và các thiết bị trên tàu. Có khả năng gia công được một số loại thiết bị còn các thiết bị khác do chủ tàu cấp hoặc mua theo chỉ ñịnh của chủ tàu. Các nhà máy đóng tàu ở Việt Nam đa số đều áp dụng theo phương thức sản xuất này.

See also  Cấu Trúc Đề Thi THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán | Thông Tin đề thi toán thpt 2019 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12 Bài 1 – Pháp luật và đời sống | Thông Tin trắc nghiệm công dân 12 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Nhà máy đóng tàu liên hợp : Phải liên hợp với các nhà máy khác ñể hoàn thành việc đóng mới một con tàu. Tại các nước có ngành công nghiệp đóng tàu phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc đều áp dụng phương thức sản xuất này, thời gian đấu đà trên triền rút xuống rất ngắn (7-10 ngày). Phương thức này ñòi hỏi trình ñộ kỹ thuậ

See also  Đề thi học sinh giỏi toán 9 tỉnh Lào cai 2019-2020 | Thông Tin đề thi học sinh giỏi toán 9 cấp huyện Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment