Kỹ thuật

Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 – Nguyễn Tăng Cường

Tài liệu được chia thành 15 chương và được sắp xếp như sau: Chương 1 giới thiệu lịch sử phát triển, tổng quan chung về họ vi điều khiển 8051 và các thành viên như 8751, 89C51, DS5000 và 8031. Chương 2 trình bày về kiến trúc của họ 8051 và những khái niệm cơ […]

712

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu được chia thành 15 chương và được sắp xếp như sau:

Chương 1 giới thiệu lịch sử phát triển, tổng quan chung về họ vi điều khiển 8051 và các thành viên như 8751, 89C51, DS5000 và 8031.

Chương 2 trình bày về kiến trúc của họ 8051 và những khái niệm cơ bản về lập trình hợp ngữ với 8051.

Chương 3 có chủ đề về tổ chức vòng lặp, lệnh nhảy và lệnh rẽ nhánh cùng một loạt các chương trình ví dụ.

Chương 4 dành cho tổ chức công vào ra của 8051 và cách lập trình. Chương này cho phép các sinh viên thực hiện các thử nghiệm đầu tiên về tổ chức giao diên vàofa của 8051,

Chương 5 đề cập tới các chế độ định địa chỉ của 8051, cách truy cập dữ liệu và mã lệnh trong không gian nhớ của 8051

Chương 6, chương 7 và chương 8 bàn về các lệnh số học, lệnh logic, lệnh xử lý bit và cách lập trình ứng dụng.

Chương 9 cung cấp các thông tin về bộ đếm/ bộ định thời và phương pháp lập

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 330

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 675

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 139