Kỹ thuật

Cơ sở tự động học Sinhvienudn

Nội dung môn học:  Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động  Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục  Chương 3: Đặc tính động học  Chương 4: Đánh giá tính ổn định của hệ thống  Chương 5: Chất lượng của hệ thống điều khiển […]

525

Tải xuống Cơ sở tự động học Sinhvienudn

 • Dung lượng: 0
 • Số trang:
 • Lượt xem: 525

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung môn học:
 Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động
 Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục
 Chương 3: Đặc tính động học
 Chương 4: Đánh giá tính ổn định của hệ thống
 Chương 5: Chất lượng của hệ thống điều khiển
 Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục
 Chương 7: Mô tả toán học hệ rời rạc
 Chương 8: Phân tích hệ rời rạc
 Chương 9: Thiết kế hệ rời rạc
 Chương 10: Ứng dụng

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

 • Dung lượng: 1.14 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 426

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 237