Kỹ thuật

Công nghệ cơ khí và ứng dụng CAD CAM CNC

1… Môi trường lao động Trong quá trình lao động để tạo ra của cải vột chất và giá trị tinh thần cho xã hội, con người phải làm việc trong những điều kiện nhất định. Đó là tôi trường lao động Môi trường lao động là một tập hợp tổng thể các yếu tố […]

678

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

1… Môi trường lao động Trong quá trình lao động để tạo ra của cải vột chất và giá trị tinh thần cho xã hội, con người phải làm việc trong những điều kiện nhất định. Đó là tôi trường lao động Môi trường lao động là một tập hợp tổng thể các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế xã hội được thể hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động, dối tượng lao động, quá trình công nghệ, chỗ làm việc và sự sắp xếp, bố trí. tác động qua lại của chúng trong mối quan hệ với con người – nhân tố cơ bản quyết định sự phát triển và tiến hoá của nhân loại.

Đảnh giá các yếu tố biểu hiện của môi trường lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người – là điều kiện cơ bản để tiếp tục phát triển, nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vì vậy công cụ, điều kiện, phương tiện lao động. chỗ làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn lao động cho con người ( dòng điện, hoá chất, vật liệu nổ, chất phóng xạ, các loại tia … Quá trình Công nghệ hiện đại có những tin nghi, thun lợi nhung khắc nghiệt và độc hại . có ảnh hướng trực tiếp đến súc khóc và có tác động rất lớn đến tigười lao động, hạn chí còn thay đổi cả vai trò, vị trí của người lao cộng trong sản xuất. Phân tích để đánh giá môi trường lao động của bất kì một cơ sở sản xuat no đều phải tiến hành đồng thời với tất cả các nhân vỔ trên.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 337

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 683

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 152