Giáo trình Bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí

Giáo trình đề cập những kiến thwucs cơ bản về kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy và thiết bị với kiến thức này giúp học sinh có thể phát hiện, bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa trong quá trình thực tập trên máy.

See also  Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873-1884 | Lịch sử 11 | Thông Tin trắc nghiệm sử 11 bài 20 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C sinhvienudn

Đây là những biện pháp tích cực nhất để giáo dục ý thức trách nhiệm của người sử dụng máy và thiết bị nhằm nâng cao độ bền và tăng năng suất lao động

See also  NHẬN BIẾT ĐỒ THỊ - BẢNG BIẾN THIÊN - THẦY PHẠM TUẤN | Thông Tin trắc nghiệm đồ thị hàm số Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment