Giáo trình cấp thoát nước đô thị – Hoàng Đình Thu

Trong thời đại hiện nay, môi trường và. phát triển bền vững là những vấn đề được nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm. Ở một khía cạnh nào đó, ể góp phân bảo đảm cho môi trường không bị suy thoái và phát triển một cách bền vững thì phải chú ý giải quyết vấn để xử lý nước thiên nhiên, cung cấp Dước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường một cách hợp lý nhất.

See also  Giáo trình Công nghệ Chế tạo máy (NXB Hà Nội)

Cùng cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cấp bách cho mọi người, mọi nước trên thế giới. Một bộ phận của vấn đề này là sự ô nhiễm nước. Sự tổn hại và đau xót to lớn của loài người là bị mắc những bệnh tật mà những bệnh tật đó có thể khắc phục được nếu như cung cấp nước sạch đầy đủ, bố trí hệ thống cấp nước, thoát nước một cách hợp lý và giải quyết tình trạng ô nhiễm nước do chất thải sinh hoạt và công nghiên gây ra

See also  Slide Ô nhiễm môi trường không khí - Lê Văn Thiện

Leave a Comment