Giáo trình Công Nghệ CNC (NXB Giáo Dục)

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, ngành cơ khí ngày càng được chú trọng. Để đáp ứng vấn đề đó, việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề là vô cùng cần thiết.

See also  Cảm biến đo lực
See also  Giải tích hệ thống điện - Chương 6

Theo đó vấn đề đặt ra là cần biên soạn mới và xuất bản các tài liệu chuyên môn dành cho cán bộ giảng dạy cũng như sinh viên

See also  Tổng ôn lí thuyết 1 - Hóa học 12 - Thầy Phạm Thanh Tùng | Thông Tin lý thuyết hóa vô cơ luyện thi đại học Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment