Giáo trình Công Nghệ CNC (NXB Giáo Dục)

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, ngành cơ khí ngày càng được chú trọng. Để đáp ứng vấn đề đó, việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề là vô cùng cần thiết.

See also  đạo hàm 11 # bài tập trắc nghiệm đạo hàm lớp 11 # Xử đẹp trắc nghiệm đạo hàm lớp 11 bằng máy tính | Thông Tin bài tập trắc nghiệm đạo hàm Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Thiết bị Điều khiển khả trình PLC (NXB Giáo Dục)

Theo đó vấn đề đặt ra là cần biên soạn mới và xuất bản các tài liệu chuyên môn dành cho cán bộ giảng dạy cũng như sinh viên

See also  Phân tích bài Đồng chí của Chính Hữu | Văn mẫu 9 | Thông Tin tai lieu.doc Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment