Giáo trình Gia công cơ khí

Gia công cơ khí là cuốn sách tổng hợp giới thiệu về công nghệ và kỹ năng cơ khí. Đây là một môn học vận dụng kiến thức của nhiều ngành như: Kỹ năng, kỹ thuật, kỹ năng kinh tế, công nghệ, sư phạm,…. trong hệ thống dạy nghề thuộc hệ tập trung, tại chức, giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao.

See also  Live 10 - Phương pháp giải nhanh Điện Xoay Chiều - Giản đồ vectơ - Thầy Vũ Ngọc Anh | Thông Tin các dạng bài tập dòng điện xoay chiều Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment