Kỹ thuật

Giáo trình kinh tế môi trường – NXB Giáo Dục

Kinh tế môi trường là một lĩnh vực mới không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn cả trên toàn thế giới. Vào những năm cuối thế kỷ XX, lĩnh vực này mới. được nhiều nhề khoa học tập trung nghiên cứu và đã cho ra đời nhiều công trình lớn. Tâm quan trọng của […]

635

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Kinh tế môi trường là một lĩnh vực mới không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn cả trên toàn thế giới. Vào những năm cuối thế kỷ XX, lĩnh vực này mới. được nhiều nhề khoa học tập trung nghiên cứu và đã cho ra đời nhiều công trình lớn. Tâm quan trọng của kinh tế môi trường thể hiện ở hai hướng tiếp cận chính :

Thứ nhất, nghiên cứu áp dụng các công cụ, chính sách kinh tế để giải quyết vấn để khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường ; thứ hai, tìm cách hạch toán chỉ phí, lợi ích môi trường trong hạch toán kinh tế các dự án phát triển. Chính vì vậy, kinh tế môi trường đã được giảng đạy ở một số khoa, trường đại học và nhiều khoá học chuyên đề.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 330

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 675

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 139