Giáo trình Kỹ thuật Hàn Tập 1 (NXB Lao Động)

Giáo trình kỹ thuật hàn – tập 1 được biên soạn để giới thiệu cho học sinh những kiến thwucs cơ bản về đào tạo nghề điện hồ quang điện đang được giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề toàn quốc.

See also  Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Photo - In ấn Và Mức Đóng Thuế, 100% Các Bạn Chưa Biết Điều này! | Thông Tin giayphepkinhdoanh Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Trắc nghiệm về giới từ tiếng anh có đáp án

Chương 1: Hàn điện hồ quang và thiết bị hàn

Chương 2: Điện cực hàn hồ quang

See also  Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa Lý 9 - Vùng đồng bằng sông Hồng 1 | Địa Lý Online | Thông Tin kinh tế vùng đồng bằng sông hồng Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chương 3: Kỹ thuật hàn

Chương 4: Hàn tiếp xúc

Chương 5: Hàn tự động và bán tự động

Leave a Comment