Giáo trình Ma Sát-Mòn-Bôi Trơn Tribology Ts. Nguyễn Doãn Ý

Tribology là một ngành khoa học quan trọng, nghiên cứu các quá trình: ma sát, mài mòn, ăn mòn, các kĩ thuật bôi trơn, kết cấu bôi trơn cho máy mà thiết bị, khảo sát cấu trúc, tính chất của các hệ ma sát tự nhiên và nhân tạo.

See also  Giáo trình Điện Công Nghiệp- Chương 7- TS Nguyễn Bê
See also  Đề nắm chắc 8đ môn Sinh THPTQG 2020 | Thông Tin đề sinh 2020 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Tribology vừa là một ngành khoa học tự nhiên và là ngành kỹ thuật và cũng là một ngành công nghệ

See also  đề thi học sinh giỏi Văn lớp 12 năm 2017 | Thông Tin đề thi học sinh giỏi văn 12 năm 2017 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment