Giáo trình Ma Sát-Mòn-Bôi Trơn Tribology Ts. Nguyễn Doãn Ý

Tribology là một ngành khoa học quan trọng, nghiên cứu các quá trình: ma sát, mài mòn, ăn mòn, các kĩ thuật bôi trơn, kết cấu bôi trơn cho máy mà thiết bị, khảo sát cấu trúc, tính chất của các hệ ma sát tự nhiên và nhân tạo.

See also  ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA 10 HK2-2018-2019 | Thông Tin đề kiểm tra 1 tiết địa lí 10 học kì 2 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Pp giải bài tập polime | Thông Tin bài tập polime Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Tribology vừa là một ngành khoa học tự nhiên và là ngành kỹ thuật và cũng là một ngành công nghệ

See also  Hướng Dẫn Giải Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Hóa Học 11 | Phần 1 | Thông Tin đề kiểm tra hóa 11 chương 1 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment