Giáo trình Máy và Lập trình CNC

Giáo trình nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số và lập trình cơ bản. Bằng các kiến thức phù hợp với điều kiện giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp chuyên ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, giáo trình chú trọng giới thiệu các đặc điểm cơ bản của một số máy đang được sử dụng ở các nhà máy.

See also  Đề Toán 05 FULL - Nghệ An |Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán 2019 | Thông Tin đề toán 2019 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Khung Bê tông cốt thép 2006

Giáo trình được biên soạn 45 tiết gồm 4 chương

See also  ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH LỚP 8 HỌC KÌ 1, ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 P1 | Thông Tin đề cương ôn thi tiếng anh lớp 8 học kì 1 có đáp án Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chương 1: Đại cương về máy công cụ điều khiển số

Chương 2: Máy trung tâm gia công

Chương 3: Máy tiện CNC

Chương 4: Máy cắt dây.

Leave a Comment