Kỹ thuật

Kỹ thuật địa môi trường – Nguyễn Uyên

Sinh vật và thế giới võ sinh xung quanh có quan hệ khăng khít với nhau và thường Xuyên có tác động qua lại, được đặc trưng bằng những đồng. năng lượng tạo nên cấu trúc dinh dưỡng xác định. Sự đa dạng về loài và chu trình tuần hoàn vật chất (trao đổi chất […]

46

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Sinh vật và thế giới võ sinh xung quanh có quan hệ khăng khít với nhau và thường Xuyên có tác động qua lại, được đặc trưng bằng những đồng. năng lượng tạo nên cấu trúc dinh dưỡng xác định. Sự đa dạng về loài và chu trình tuần hoàn vật chất (trao đổi chất giữa các phần tử hữu sinh và vô sinh) trong một hệ thống, được gọi là hệ ginh thái. Khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường sống của chúng và giữa – chúng với nhau gọi là sinh thái học.

Về mặt cơ cấu, hệ sinh thái có 6 thành phần chia thành hai nhóm như sau:

œ) Thành phản vô sinh: gồm các chất vô cơ (C, N„ CO„, H›O, O„…) tham gia vào chu  trình tuần hoàn vật chất, các chất hữu cơ (protein, gluxit, lipit, mùn…), chế độ khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và các yếu tổ vật lí khác…).

ð) Thành phần hữu sinh: gồm các sinh vật sản xuất (sinh vật tự dưỡng, chủ yếu là cây xanh), sinh vật lớn tiêu thụ hoặc sinh vật ăn sinh vật, sinh vật bế tiêu thụ hoặc các sinh Vật hoại sinh (vi khuẩn, nấm…).

Trong hệ sinh thái thường xuyên có vòng tuần hoàn vật chất di từ môi trường ngoài Vào cơ thể sinh vật, từ sinh vật này sang sinh vật khác, rồi lại từ sinh vật ra môi trường ngoài. Vòng tuần hoàn này được gọi là vòng sinh dịa hoá. Có vô số vòng tuần hoàn vật chất. Do nhu cầu tồn tại và phát triển, sinh vật cần tới khoảng 40 nguyên tố khác nhau để xây dựng nên nguyên sinh chất cho bản thân mình. Dòng năng lượng xảy ra đồng. thời với vòng tuần hoàn vật chất ở hệ sinh thái. Năng lượng cung cấp cho hoạt động của tất cả các hệ sinh thái trên quả đất là nguồn năng lượng mặt trời.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 426

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 237