Lý thuyết Chuyên Môn Nguội Sửa Chữa – Bùi Xuân Doanh

Giáo trình Lý thuyết chuyên môn Nguội sửa chữa được biên soạn dựa theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đạo tạo và được các tác giả cụ thể hóa bằng chương trình chi tiết. Nội dung của giáo trình nhằm trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật chuyên môn nguội sửa chữa phục vụ cho việc giảng dạy và đào tạo công nhân kỹ thuật ở các trường nghề hoặc các trung tâm dạy nghề

See also  Xử lý ảnh phần 3 Sinhvienudn

Leave a Comment