Nguyên Lý Máy Tập 1 Đinh Gia Tường

LỜI NÓI ĐẦU.

Giáo trình Nguyên lý máy này được soạn để dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường Đại học kỹ thuật, chủ yếu cho các ngành cơ khí. Tận một của giáo trình giới thiệu các nội dung truyền thống của môn học. Tập hai giới thiệu một số nội dung cơ bản khác của môn học, cụ thể là một số bài tỉnh tế chống rung và một số khái niệm về cơ cấu tay máy. Phương pháp được dùng trong tài liệu này chủ yếu là phương pháp vectơ – giải thích, Phương pháp này một mặt cho phép ứng dụng Tin học trong Điệc giải các bài tính của môn học, mặt khác cho phép nêu rõ được ý nghĩa vật lý – kĩ thuật của các vấn đề được nghiên cứu. Các chương trình giải một số các bài tính này được giới thiệu trong phần Phụ lục trong tập hai và được viết bằng ngôn ngữ Turbo Pascal. Để giúp người đọc làm quen với việc ứng dụng Tin học trong việc giải và nghiên cứu các bài tính của Cơ học này và khai thác được dễ dàng hơn các chương trình được giới thiệu trong phần Phụ lục, trong một số chương của tập một có giới thiệu cách viết một số chương trình giải đơn giản. Chúng tôi rất mong được các đồng nghiệp và bạn đọc góp ý.

See also  Kĩ thuật giải nhanh bài tập quy luật di truyền sinh học 12 - Cô Đoàn Ngọc Lâm spbook | Thông Tin bài tập sinh học 12 theo chuyên đề Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  ĐỀ THI HSG ANH 6 01 | Thông Tin đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 cấp huyện Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

CÁC TÁC GIẢ

See also  Vật Lí 10: Ôn tập chương 4 Các định luật bảo toàn 10 câu trắc nghiệm - P1 I Tran Ngoc Tien | Thông Tin đề kiểm tra chương 4 các định luật bảo toàn Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment