Nguyên Lý Máy Tập 2 Đinh Gia Tường

LỜI NÓI ĐẦU Tập 1 của các trình đi cải thiệu các nội dung truyền thống của môn học Nguyên lý máy. Trong tập 2 này chúng tôi sẽ giới thiệu một số chương bổ sung với các nội dung sau 1 Một số vấn đề về chống rung, cụ thể là các bài tính sau: – Giảm chữa cho một hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do. – Cân bằng trục nếm. – Cách unf, 2 Một số khái niệm về cơ cấu tay máy mà về nhiều mặt có những khác biệt so với các cơ cấu truyền thống đã được giới thiệu trong tập 1. Ngoài các chương bổ sung, trong tập 2 này còn có phần phụ lục giới thiệu các chương trình dùng để giải một số các bài tính được đề cập đến trong giáo trình. Các chương trình này được viết bằng Turbo – Pascal.

See also  Công - Công Suất - Vật lí 10- Thầy Phạm Quốc Toản | Thông Tin bài tập về công và công suất lớp 10 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment