Nguyên lý quy trình xử lý nước thải

Con người khai thác các nguồn nước tự nhiên để cung cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Sau khi sử dụng nước bị nhiễm bẩn do chứa nhiều vi trùng và các chất thải khác. Nếu không được xử lư trước khi thải vào các nguồn nước công cộng, chúng sẽ làm ô nhiễm môi trường V vậy nước thải trước khi thải vào sông hồ (nguồn nước) cần phải được xử lí thích đáng. Mức độ xử lư phụ thuộc vào nồng độ bẩn của nước thải khả năng pha loăng giữa nước thải với nước nguồn và các yêu cầu về mặt vệ sinh, khả năng “tự làm sạch của nguồn nước”. Theo các qui định về bảo vệ môi trường của Việt Nam, ô nhiễm nước là việc đưa vào các nguồn nước các tác nhân lư hóa, sinh học và nhiệt không đặc trưng về thành phần hoặc hàm lượng đối với môi trường ban đầu đến mức có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bnh thường của một loại sinh vật nào đó hoặc thay đổi tính chất trong lành của môi trường ban đầu. Theo một định nghĩa khác “Ô nhiễm nước mặt diễn ra khi đưa quá nhiều các tạp chất, các chất sạch của các nguồn nước này” Để thiết kế các công trnh xư lư nước thải, trước tiên chúng ta phải biết đặc điểm, thành phần của các chất gây ô nhiễm.

See also  Bài giảng xử lý nước cấp - Nguyễn Lan Phương

Leave a Comment