Kỹ thuật

Quản lý chất thải rắn đô thị

Chương 1: Giới thiệu Tóm tắt Khái niệm rác là một sản phẩm phụ, chất thải từ hoạt động con người và những vấn đề đến rác thải đang được tranh luận rất nhiều thời gian gần đây. Dựa trên những tranh luận này, các mục tiêu môi trường liên quan đến quản lý rác […]

567

Tải xuống Quản lý chất thải rắn đô thị

 • Dung lượng: 0
 • Số trang:
 • Lượt xem: 567

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 1: Giới thiệu Tóm tắt Khái niệm rác là một sản phẩm phụ, chất thải từ hoạt động con người và những vấn đề đến rác thải đang được tranh luận rất nhiều thời gian gần đây. Dựa trên những tranh luận này, các mục tiêu môi trường liên quan đến quản lý rác thải ra đời. Các cách tiếp cận để đạt các mục tiêu môi trường trong thời gian gần đây chủ yếu dựa vào pháp luật, mang tính chất “cuối đường ống” về mặt chiến lược. Các nguyên tắc và các khó khăn của luật pháp hiện hành cũng được đưa ra thảo luận. Một cách tiếp cận mới, quan đi lý kết hợp, được giới thiệu làm chủ đề cơ bản của cuốn sách này.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

 • Dung lượng: 1.14 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 337

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 683

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 152