Kỹ thuật

Quy hoạch môi trường – (NXB Đại Học Quốc Gia)

Thuật ngữ “môi trường” được sử dụng một cách rộng rãi trong cuộc sống: môi trường xã hội, môi trường dầu tư, môi trường văn hoá, môi trường kinh doanh và môi trường sống, môi trường giáo dục, v.v… Có thể thấy với cách sử dụng như vậy, con người, tùy theo mục dích sử […]

622

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Thuật ngữ “môi trường” được sử dụng một cách rộng rãi trong cuộc sống: môi trường xã hội, môi trường dầu tư, môi trường văn hoá, môi trường kinh doanh và môi trường sống, môi trường giáo dục, v.v… Có thể thấy với cách sử dụng như vậy, con người, tùy theo mục dích sử dụng, tùy theo lĩnh vực hoạt động mà có sự hiểu biết và quan niệm khác nhau về môi trường. Nói chung “môi trường” là một khái niệm khá linh hoạt. Tuy nhiên treng giáo trình này, thuật ngữ “môi trường” cần được hiểu theo một nghĩa thống nhất.

‘Theo Lê Thạc Cán (1995): “Môi trường của một vật thể hay sự kiện là tổng thể các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới vật thể hay sự kiện đó. Đối với con người, môi trường sống của nó chính là tổng hợp các điều kiện vật lý, hóa học, sinh học, xã hội Sao quanh và có ảnh hưởng tới sự sống và sự phát triển của từng cá nhân và công đồng con người. Môi trường còn có thể đưuợc phân thành môi trường thiên nhiên, môi trường nhân tạo và môi trưởng xã hội”.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 426

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 237