Sách bài tập Nguyên Lý Máy

“Bài tập nguyên lý máy” này là tài liệu học tập chung cho ngành cơ khi: clẻ tạo máy, ngay chính xác, rèn lập, ôtô, máy kéo, động cơ đổi trong máy xây dựng, máy mó, máy hoi chat… biên soạn theo giáo trình Nguyên lý máy clo Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp với bạn tìm 1970. Toàn bộ cuốn sách gồm 13 chương, trong đó có 11 chương là những bài tập cần thiết có trong giáo trình và một chương ôn tập tổng hợp, trình bày liới dạng 86 bài tập có lời giải vẫn là 170 bài tập chi cho đáp vô Các bài tập đã được cô cũng chọn lọc sao cho vừa sát với nội dung giáo trình, vừa là những mô hình cơ cấu máy, những thí dụ sát với thực tế kỹ thuật. Một số bài tập có thể hợp lại thành một bài tập lớn và 1 số khác đi tranh thu kết hợp ôn tập lý thuyết, tà không chí đơn thuần rèn luyện kỹ thổ dự tính toán thiết kế..

See also  Đề 1 - Vật Lý 10 - Giải Đề Thi Giữa Kỳ 2 môn Vật Lý lớp 10 | Thông Tin đề kiểm tra vật lý 10 chương 4 có đáp án Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment