Kỹ thuật

Sách hướng dẫn học CoreJava

Mục tiêu Kết thúc chương, học viên có thể: Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming). Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction). Định nghĩa một Lớp (Class). Định nghĩa một Đối tượng (Object). Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng. […]

533

Tải xuống Sách hướng dẫn học CoreJava

 • Dung lượng: 0
 • Số trang:
 • Lượt xem: 533

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Mục tiêu
Kết thúc chương, học viên có thể:
 Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming).
 Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction).
 Định nghĩa một Lớp (Class).
 Định nghĩa một Đối tượng (Object).
 Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng.
 Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction).
 Định nghĩa tính Bền vững (Persistence).
 Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).
 Định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism).
 Liệt kê những thuận lợi của phương pháp hướng Đối tượng.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

 • Dung lượng: 1.14 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 327

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 670

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 134