Sách Ngôn Ngữ C – Đại Học QGHN

C là ngôn ngữ lập trình được thiết kế bởi Dennis Ritchie tại phòng thí nghiệm Bell
Telephone năm 1972. Nó được viết với mục tiêu chính là xây dựng hệ điều hành UNIX.
Vì thế ban đầu nó không hướng tới sự tiện dụng cho người lập trình. C được phát triển từ
một ngôn ngữ lập trình có tên là B (B là ngôn ngữ lập trình được viết bởi Ken Thompson
tại Bell Labs, và tên ngôn ngữ lấy theo tên của Bell Labs).
C là ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, linh hoạt, nó nhanh chóng trở thành ngôn ngữ phổ
biến không chỉ trong phạm vi của Bell, C được các lập trình viên sử dụng viết nhiều loại
ứng dụng ở các mức độ khác nhau.
Cũng vì nó được dùng nhiều nơi nên xuất hiện những đặc điểm khác nhau, các phiên
bản phát triển không thống nhất. Để giải quyết vấn đề này, năm 1983 Viện tiêu chuẩn Mỹ
(ANSI) đã thành lập một chuẩn cho C và có tên ANSI C (ANSI standard C). Nói chung
các chương trình dịch C ngày nay đều tuân theo chuẩn này ngoại trừ một số khác biệt nhỏ.

See also  Những App giúp học Từ Vựng Tiếng Nhật hữu ích | Thông Tin app học từ vựng Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment