Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

Trong vòng nửa thế kỷ nay, lý thuyết phần tử hữu hạn đã được ứng đang vào lĩnh vực tính kết cấu trong nhiều ngành KHKT như chế tạo hàng không, chế tạo cơ khí, xây dựng p…. Nó đã tỏ ra có hiệu lực trong quá trình giải nhiều bài toán cơ học mà riêng lý thuyết đàn hồi không thể giải được. Cuốn sách này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên, cán bộ giảng day, kỹ sư, nghiên cứu sinh thuộc các ngành xây dựng, chế tạo cơ khí… những khái niệm cơ bản về lý thuyết phần tử hữu hạn. Sách trình bày theo quan điểm thực dụng, nghĩa là lý thuyết được minh họa bằng nhiều ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ tiếp thu. Hơn nữa, có nhiều nguyên lý nhưng tác giả chỉ chọn những nguyên lý dễ hiểu nhất mà không đi sâu chứng minh về mặt toán học. Để hiểu được nội dung sách, bạn đọc nên tham khảo các tài liệu (11) và (12) để nắm được các khái niệm về đại số ma trận.

See also  : Đề thi thử THPT QG môn Sinh 2020 - Đề số 1 – Thầy Nguyễn Đức Hải | Thông Tin đề thi thử môn sinh Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment