Tính toán thiết kế các công trình xữ lý nước thải

Trong vòng 10 năm trở lại đây, do được trực tiếp thiết kế và thẩm định thiết kế các nhà máy xử lý nước thải của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi đã đi tham quan học tập và thu thập các tài liệu lý thuyết cũng như thực tiễn ở trong và ngoài nước để làm tròn nhiệm vụ của mình. Trong công việc hàng ngày, chúng tôi nhận ra rằng các tài liệu tham khảo và tra cứu bằng tiếng Việt trong lãnh vực xử lý nước thải còn quá ít, nên đã mạnh dạn biên soạn cuốn “Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải” này, iong góp phần vào các tài liệu tham khảo và tra cứu của các kỹ sư chuyên ngành, sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước và các cán bộ, công nhân kỹ thuật vận hành nhà máy. Cuốn sách đã được Kỹ sư Đặng Duy Tình đọc bản thảo và góp nhiều ý kiến, Kỹ sư Hoàng Nam Mỹ, Trần Thị Thùy vẽ và chế bản.

See also  Thấu kính, sự tạo ảnh qua thấu kính – Vật lý 9 – Thầy Phạm Quốc Toản | Thông Tin bồi dưỡng học sinh giỏi lý 9 phần quang học Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment