Tự động hóa các công trình cấp và thoát nước

Để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế nước nhà, hội nhập được với nền kinh tế khu vực và thế giới, không có con đường nào khác là phải phát triển các ngành khoa học Công nghệ mũi nhọn, trong đó có khoa học công nghệ tự động hoá. Những thành tựu áp dụng từ động hoá (TĐH) nhiều năm nay cho thấy: TĐH đem lại năng suất lao động cao, giảm chi phí nguyên vật liệu và các dạng năng lượng tiêu thụ, nâng cao được chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, do đó tạo khả năng cạnh tranh cao hơn trong thị trường quốc tế. Mặt khác, tự động hoá góp cho xã hội văn minh hơn: 1, nâng cao được dân trí trên diện rộng trong tổ chức các quá trình sản xuất và các tổ chức xã hội khác, đồng thời TĐH còn bảo vệ được môi trường Sinh thái mà trong đó con người đang sinh sống. Tự động hoá còn giải phóng con người khái lao động chân tay. nhàm chán và độc hại. TĐH là hướng đi đúng đắn nhat, song cũng là một nhiệm vai rất khó khăn đặt lên vai những người làm việc trên lĩnh vực này trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân.

See also  HÓA HỌC 12 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1,2 HỌC KÌ 1 THPT LE DUAN | Thông Tin kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 2 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment