Kỹ thuật

Xử lý Tiếng Ồn và Rung – Nguyễn Chí Hiếu

CHƯƠNG 1: ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA ÂM THANH CHƯƠNG 2: LAN TRUYỀN ÂM THANH TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG 3: TIẾNG ỒN VÀ CON NGƯỜI CHƯƠNG 4: VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU HÚT ÂM CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ỒN …. Về mặt vật lý âm thanh chính là dao động của sóng […]

361

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA ÂM THANH
CHƯƠNG 2: LAN TRUYỀN ÂM THANH TRONG
CÁC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 3: TIẾNG ỒN VÀ CON NGƯỜI
CHƯƠNG 4: VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU HÚT ÂM
CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ỒN

….

Về mặt vật lý âm thanh chính là dao động của sóng âm trong môi trường đàn hồi sinh ra khi có các vật thể dao động được gọi là nguồn âm. Bản chất của nguồn âm là kích thích sự dao động của các phần tử kế cận nó nên âm thanh chỉ lan truyền trong môi trường đàn hồi. Môi trường đàn hồi: là những môi trường liên tục gồm những phần tử liên kết chặt chẽ với nhau, lúc bình thường mỗi phần tử có 1 vị trí cân bằng bền.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 426

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 237