Không có ảnh

Mục đích tạo lập diễn đàn sinh viên Đà Nẵng

22 Tháng Tám, 2020 admin 0

Diễn đàn được tạo lập bởi một số sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, với mục đích giúp đỡ các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm các thông tin, tài liệu, kiến thực học tập làm đồ án.

Không có ảnh

Nội quy tham gia thảo luận trên diễn đàn

22 Tháng Tám, 2020 admin 0

Nội quy, quy định dành cho thành viên diễn đàn, một số quy định thành viên được phép và không được phép làm khi tham gia thảo luận, đăng tải các nội dung thông tin trên diễn đàn.