Cách để học tốt các môn Lý luận chính trị

22/09/2020 coganglennao 0

Bài viết này xin chia sẻ “Cách học tốt các môn lý luận chính trị (Triết học Mác – Lênin, Pháp luật đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh,…)”. Các bạn có thể áp dụng một phần nào đó đối với các môn đại cương khác một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả trong quá trình học.

Cách qua môn & đạt điểm cao môn Thực hành tin học đại cương

22/09/2020 coganglennao 0

Môn học Thực hành tin học đại cương trong chương trình đại học là một môn học về tư duy và thuật toán. Bản chất của nó là không khó. Tuy nhiên việc hiểu và nhìn nhận vấn đề sai hoặc tâm lý sợ môn học này khiến cho các bạn học không tốt môn học này. Dưới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp để học tốt Thực hành tin học đại cương nhé.