Chuỗi số, chuỗi lũy thừa – Giải tích 2

30/08/2020 coganglennao 0

Chuỗi số, chuỗi lũy thừa – Giải tích 2 Tác giả: Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh Nội dung chương học chuỗi số, chuỗi lũy thừa Khái niệm chuỗi số Chuỗi không âm Chuỗi có dấu tùy ý. Hội tụ tuyệt đối Chuỗi đan dấu. Tiêu chuẩn Leibnitz Chuỗi lũy .