Không có ảnh

Đề cương Nguyên lý máy – Cấu tạo cơ cấu

07/10/2020 coganglennao 0

Đề cương chương 1: Cấu tạo cơ cấu I. Định nghĩa những khái niệm cơ bản Tiết máy và khâu a. Tiết máy b. Khâu Thành phần khớp động – Khớp động a. Bậc tự do của cơ cấu b. Nối động c. Thành phần khớp động – Khớp động .

Không có ảnh

Truyền động cơ khí – Truyền động bánh ma sát

06/10/2020 coganglennao 0

1.1 Khái niệm truyền động cơ khí Trong các thiết bị và dây chuyền công nghệ sử dụng nhiều loại truyền động: Truyền động cơ khí Truyền động điện. Truyền động thủy lực, khí nén Trong đó, truyền động cơ khí được dùng nhiều nhất. Truyền động cơ khí là .