Không có ảnh

Giáo trình Cơ lý thuyết – Bách khoa Đà Nẵng

01/09/2020 coganglennao 0

Học phần Cơ lý thuyết – Bộ môn Cơ kỹ thuật Giáo trình giúp các bạn sinh viên học tập, ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ môn Cơ lý thuyết. Giáo trình này sử dụng cho sinh viên các ngành cơ khí, cơ khí giao thông, sư phạm kỹ .

Không có ảnh

Giáo trình Cơ học Lý thuyết – Vũ Duy Cường

31/08/2020 coganglennao 1

Nội dung Giáo trình Cơ lý thuyết Giáo trình môn cơ lý thuyết này được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên các ngành cơ khí và xây dựng. Tuy nhiên sinh viên cách ngành học khác cũng có thể sử dụng giáo trình cơ lý thuyết với mục .

Không có ảnh

Giáo trình Cơ lý thuyết – Đặng Thanh Tân

31/08/2020 coganglennao 0

Các khái niệm cơ bản và các định nghĩa CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: Vật rắn tuyệt đối: Tập hợp chất điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ luôn luôn không đổi. Trạng thái cân bằng cuả vật rắn: Đối với hệ quy chiếu, vật rắn cân .